Pozvánka na schůzku třídních důvěrníků

Srdečně Vás zveme na schůzku třídních důvěrníků, která se uskuteční v úterý 7.11. 2017 v

 16.15 v zasedací místnosti školy ( přízemí vedle kanceláří vedení)

Program :

  1. Situace s nedostatkem učitelů (pro nemoc) a její řešení
  2. Příprava voleb do školské rady – leden
  3. Seznámení s připravovanými akcemi škol
  4. Připomínky a podněty rodičů

17.00 hodin ve třídách – třídní schůzky

18.00 hodin ve společenském sále – členská schůze Spolku rodičů