Školní družina

Školní rok 2017 – 2018 

V letošním školním roce je družina určena pro žáky 1. – 3. tříd, jsou rozděleni do 13 oddělení a je zapsáno celkem 346 dětí. Pro 44 žáků 4. tříd je otevřen školní klub.
Při výchovně vzdělávací činnosti se zaměřujeme na rozvíjení dovedností a vědomostí v pracovní, výtvarné, hudební výchově a především se snažíme dětem zajistit dostatek pohybu a sportovního vyžití ať už v tělocvičně nebo na školním hřišti, na zahradě, případně při vycházkách do okolí školy a Milíčovského lesa.
Poplatek za školní družinu činí 350.-Kč měsíčně 

Provoz školní družiny je od 6.30 do 7.45 a od 11.40 do 17.30 hodin

Školní klub je v provozu od 12,30 do 16,00 hodin

Oddělení školní družiny  Třídy  Vychovatelka  Umístění 
1  1.A  Šárka Zítková  Pavilon II. 
2  2.A  Alena Pittauerová  Pavilon I. 
3  1.C  Ivanka Krejčová  Pavilon II. 
4  1.B  Hana Kuncířová  Pavilon II. 
5  2.D  Hana Šedivá  Pavilon I. 
6  2.B  Miroslava Hajdovská  Pavilon I. 
7  2.E, 3.E  Helga Havlová  Pavilon II. 
8  3.C, 3.D  Jana Kubánková   Pavilon II. 
9  3.B  Pavlína Štěpničková  Pavilon I. 
10  1.E, 3.E  Kateřina Šedivá  Pavilon II. 
11  2.C  Anna Ženíšková  Pavilon I. 
12  1.D  Petra Šedivá  Pavilon II. 
13  3.A, 3.D  Kejaková Hana  Pavilon I. 
školní klub  4.A,B,C,D,E   Marcela Porubová  Přízemí pavilonu I. 

Provoz ŠD – podzimní, vánoční, jarní a velikonoční prázdniny

V době prázdnin se mohou přihlásit žáci 1. – 4. tříd, kteří jsou zapsáni v družině. 

V případě zájmu je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ paní Procházkovou a zaplatit obědy na příslušné dny. Cena oběda je 50.- Kč (v době prázdnin není dotovaný). Po zaplacení stravného přihlaste žáka/žákyni u vedoucí vychovatelky ŠD A. Pittauerové (603317873) nejpozději týden před prázdninami. Jestliže je žák přihlášený a nedostaví se, nemá nárok na vrácení stravného. 

Provozní doba o prázdninách je 6,30 – 17,30 hodin. 

Alena Pittauerová, vedoucí ŠD