Školní jídelna

Důležité upozornění:                

 Vzhledem k ukončení školního roku, je třeba nahlásit veškeré odhlášky obědů školní jídelně nejpozději do pondělí 26.6.2017.

Zejména předem známou nepřítomnost ve škole , jako jsou výlety, odjezd na dovolenou s rodiči nebo poslední den, kdy se vydává vysvědčení, hlaste školní jídelně s předstihem.

Vyúčtování přeplatků bude probíhat následujícím způsobem:

Bezhotovostně – převodem na účet strávníka.

V hotovosti – těm žákům, kteří již nebudou příští školní rok na naší škole a neplatí stravné z účtu.

Ostatním – přeplatek bude převeden na září a zohledněn při vyúčtování měsíce září.

 

Sdělení školní jídelny pro strávníky:

Od 13.12.2014 vstupuje v platnost Nařízení EP č. 1169/2011 EU o poskytování informací o alergenech v potravinách.
Od tohoto dne budou na jídelním lístku uvedena čísla alergenů, které jsou v jídlech obsaženy.

Orientační seznam s čísly alergenů:

Objednávky jídel přes Internet

Dne 11. 3. 2002 zavedla školní jídelna pro své strávníky možnost objednání či odhlášení obědů přes Internet. Od 19. února byla zprovozněna nová verze internetových objednávek, která umožňuje strávníkům prohlížení historie jejich stravování a výši jejich finančního konta. Strávníci mohou nově přistupovat do systému pomocí jména a hesla, což zvýší i bezpečnost jejich objednávek.

Objednat/odhlásit obědy

 

            VÝŠE STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ OD 1. 9. 2017

Kategorie Cena za  1 oběd                                Záloha na stravné Měsíční úhrada trvalým příkazem
7. – 10 let 27,- 675,- 594,-
11. – 14. let 29,- 725,- 638,-
15. – 18 let 31,- 775,- 682,-
Studenti P.A. 43,- 1.075,- 946,-
Zaměstnanci ZŠ 31,- 425,- 374,-
Závodní stravování 59,- 1.475,- 1.298,-
Mateřská škola 34,-

 

—– 748,-
MŠ  s odkladem škol.docházky 36,- ——- 792,-

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování – příloha 1 – 2 jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození.Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. Dle Školského zákona 561/2004Sb. – § 24 – školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Bezkontaktní žetony – čipy

Strava se vydává prostřednictvím čipů. Platnost čipu je po celou školní docházky.

  • Záloha na vydání čipu – 130,- Kč

Po ukončení stravování, pokud strávník vrátí zpět nepoškozený funkční čip – vrací se záloha. V případě ztráty nebo úmyslného poškození čipu je nutno zakoupit nový – cena 130,- Kč