Výuka AJ v prvních třídách

AJ_informace pro rodiče žáků z prvních tříd, jak pracovat s učebnicí Happy House 1