Vřazovací řízení

Vřazovací řízení

Vřazovací řízení do tříd s intenzivní výukou jazyků:

Vřazovací řízení pro 6. ročník

Vzhledem ke stéle probíhajícímu přijímacímu řízení do víceletých gymnázií (dosud nevyřízených odvolání) posouváme termín vřazovacího řízení na uvolněná místa pro 6. ročník RvJ z 12.6 na 19.6.  Přihláška pro 6. ročník s intenzivní výukou jazyků

Pomůcky pro 3. třídy

Sešity

Čtverečkovaný 5110 1x

Nelinkovaný 520 nebo 540 s podložkou

Linkované 513 10x

523 5x

Notový sešit

Velký nelinkovaný 440 s podložkou

Další potřeby

Kufřík s věcmi z 2. třídy

Lepidlo, tuš

Malé čtvrtky A4 (skicák)

Velké čtvrtky A3 (10x)

Barevné papíry

Pravítko, kružítko

Mýdlo, papírové kapesníčky

Jazyková výuka na naší škole probíhá podle vzdělávacího programu Škola pro vzájemné porozumění. Ve škole je možné studovat německý a anglický jazyk. Žáci jsou přijímáni do 3. ročníku na základě vřazovacího řízení. Výuka je rozdělena do několika fází. Ve 3. a 4. ročníku je to práce s jazykem hravější formou a začátky výuky gramatiky s důrazem na vytvoření vztahu k jazyku. V dalších ročnících si pak žáci osvojují a prohlubují znalosti jazyka i formou konverzace. Cílem výuky je orientovat se ve všech běžných situacích, pochopit slyšené slovo a používat jazyk slovem i písmem. Žáci používají moderní učebnice, využívají počítačové pracovny, multimediální pracovny a jazykové výukové programy. K prohloubení výuky slouží konverzace v jednotlivých jazycích s rodilými mluvčími. Svoje znalosti mohou žáci uplatnit v konverzačních soutěžích, při studijních zájezdech a výměnných pobytech. Po ukončení cyklu 9. tř. splňují výstupy A2 – B1 evropského referenčního rámce. Škola získala v roce 2014 oprávnění k certifikátu DSD B1. Přehled vyučovacích hodin jednotlivých ročníků je zveřejněn v dokumentech – časové plány.