Ovoce do škol

V tomto školním roce bude do školy dováženo ovoce z progoramu „Ovoce do škol“. Dodávky ovoce se týkají prvního stupně a budou uskutečněny každý čtvrtek (mimo prázdniny a jiné svátky).