Základní škola s rozšířenou výukou jazyků k Milíčovu

Velká Británie – Informace

Dresden – 8.třídy

Akce Žákovského parlamentu – Podzimní pečení

5.12.2017

Na jednom z našich pravidelných žákovských parlamentů jsme se společně dohodli, že uspořádáme Podzimní pečení. Pečení jsme se zúčastnili všichni. Každý přinesl sladké i slané dobroty. Úspěšně se vše prodalo. Výtěžek v částce 4.000 Kč jsme se rozhodli utratit následovně. Část peněz půjde na vánoční stromek pro naší školu, část si nechá náš parlament a zbytek jsme se rozhodli dát na Psí útulek. Jsme rádi, že Podzimní pečení mělo úspěch a už teď se těšíme na další akci.

Luky Slavotínek 6.C

Tag    

Výuka AJ v prvních třídách

30.11.2017

AJ_informace pro rodiče žáků z prvních tříd, jak pracovat s učebnicí Happy House 1

Tag   

Úvod

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola pro vzájemné porozumění

Kdo jsme

Základní škola K Milíčovu byla založena roku 1978. Od roku 1991 se stala školou s rozšířenou výukou jazyků – kromě tříd se standardní výukou máme třídy s rozšířenou výukou jazyků. Žáci se učí od 1. třídy první světový jazyk a od 6. třídy je přidáno studium druhého světového jazyka. Vyučujeme němčinu a angličtinu. Německá konverzace je poskytována rodilým mluvčím.

Co děláme

Naše škola se pravidelně zapojuje s různými projekty do Programu Sokrates – Comenius. Konají se výměnné pobyty kolegů i žáků z německých partnerských škol. Kromě toho udržujeme úzký kontakt s jednou základní školou v Norimberku. Škola má vybudovanou počítačovou síť s připojením na internet, děti mohou využívat 3 počítačové pracovny i ke komunikaci se svými německými přáteli. Naši žáci vyjíždějí pravidelně do Německa na jednodenní i vícedenní pobyty. Naši žáci se úspěšně zúčastňují konverzačních soutěží v německém jazyce, kde pravidelně získávají prestižní ocenění. Žáci se účastní úspěšně soutěží nejen v jazykových oblastech, potvrzují svoji všestrannost i v dalších vědomostních soutěžích. Žáci naší školy vykazují velké procento úspěšnosti při přijímacím řízení.

Naše cíle

Naší snahou je všestranně rozvíjet osobnost žáka ve vyučování i v mimoškolních činnostech, připravit ho na život v nově koncipované Evropě. K tomu je zapotřebí zvládnout jazyky a počítačovou gramotnost. Projekty a další aktivity spojené s tímto cílem potřebují podporu nejen mravní, ale zejména finanční.

Zvonění

  • otevření školy 7.40
  • přípravné zvonění 7.55
  • 1.hodina 8.00 – 8.45
  • 2.hodina 8.55 – 9.40
  • 3.hodina 10.00 – 10.45
  • 4.hodina 10.55 – 11.40
  • 5.hodina 11.50 – 12.35
  • 6.hodina 12.45 – 13.30
  • 7.hodina 13.40 – 14.25
  • 8.hodina 14.35 – 15.20

Náš kalendář

Úspěchy žáků

PLAVECKÉ ZÁVODY 20.10.2017

Již tradiční závody v plavání pro Jihoměstské školy uspořádala Městská část Prahy 11.

Naši žáci byli velmi úspěšní a všechny kategorie získaly umístění ve štafetě.

V závodu jednotlivců se plavalo stylem prsa 50m.Štafeta 4x50m se plavala volným způsobem.

Výsledky medailistů. Jednotlivci 6.třídy : Julian Boschat 3.místo, 7.tř.Lukáš Franta 2.místo, Tomáš Slunéčko 3.místo, Lucie Švestková 1.místo, Agáta Řezníčková 2. místo, 8.třídy Vladimír Ščerbakov 1.místo, Eliška Samková 3.místo.

Štafety : 6.třída 3. místo, 7.třída 1.místo, 8.třída 3.místo.

Gratulujeme.

Atletický čtyřboj

Ve dnech 19.9 a 22.9.2017 se konalo obvodní kolo Atletického čtyřboje žactva Prahy 11 na stadionu Základní školy Campanus. Všichni naši soutěžící se vydali ze všech sil a především závěrečný vytrvalostní běh byl během, kde si každý sáhl na pomyslné dno svých fyzických sil. Naši školu reprezentovaly 4 družstva: mladší děvčata, starší děvčata, starší chlapci a mladší chlapci.

- Starší žákyně se umístily na 3. místě z pěti družstev

- Starší žáci se umístili na 2. místě ze šesti družstev

- Mladší žákyně se umístili také na 3. místě ze šesti družstev

- Mladší žáci se umístili na 4. místě z pěti družstev ve svém ročníku

Tímto bych chtěl pogratulovat k výbornému výkonu.

Naši školu reprezentovali:

Starší žákyně

M. Moravcová, N. Nekardová, L. Pražáková, T. Ciferská, M. Ferynová

Mladší žákyně

N. Nekardová, B. Zemanová, B. Jakešová, K. Boketta, A. Zápotocká

Starší žáci

M. Luks, V. Ščerbakov, T. Tran, M. D. Kott, R. Sirůček

Mladší žáci

T. D. Kondáš, M. Kosáček, R. Koudelka, M. Langr

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do budoucna jim přejeme mnoho další sportovních úspěchů.

fotografie

Za vyučující TV Ondřej Hrazdil

Úspěch atletiky

Dne 20.září se naše děti zúčastnily každoročních závodů v mini atletickém čtyřboji- hodu raketkou, překážkovém a štafetovém běhu a skoku z místa. Družstvo druháků skončilo na 2. místě , třeťáků na 5 místě a čtvrťáků na 3. místě. Gratulujeme. fotografie N.Chvátalová