Školská rada

Jmenný seznam členů školské rady:

Ing. Aleš Prokop

za rodiče

předseda ŠR

krales.pa@gmail.com

telefon: 775 067 971

Ing. Tomáš Vostřel

za zřizovatele

tomas.vostrel@gmail.com

Mgr. Jakub Lepš M.A.

za zřizovatele

lepsj@praha11.cz

telefon: 267 902 202

Mgr. Michal Čečák

za školu

cecakm@zsmilicov.cz

Mgr. Šárka Černá

za školu

cernas@zsmilicov.cz

Působnost školské rady je dána zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).