Soutěž – mapa města Elfville

Milí žáci prvních až devátých ročníků,
je tu další celoškolní ELFí soutěž. Tentokrát bychom potřebovali vědět, jak vypadá mapa hlavního města Elfville. Více informací naleznete zde.