Evropský den jazyků

V pondělí 26. září oslavily bilingvní třídy na naší škole „EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ“. Program pro své mladší spolužáky si připravila třída 5. E. Děti si hravou formou zopakovaly např. barvy, číslovky, luštily velkou křížovku, zkusily si „navigaci“ v němčině, sestavovat německá slova, ale také se naučily některá slovíčka i v jiných cizích jazycích. Prvňáčci si navíc odnesli „Bildwörterbuch“, který zaplňovali pomocí obrázků, které na jednotlivých stanovištích získali.Veškeré aktivity pak děti ukončily zábavným tancem na známou písničku.

Co tento den děti zažily, se můžete podívat ve fotogalerii.

Třída 5. E