Orientační hudební test 4. C

Dnes si děti ověřovaly své vědomosti z HV v přírodě. Otázky, které si samy vytvořily na základě osnov hudební výchovy, byly umístěny tak, aby dvojice žáků mohla rychle a správně odpovědět na hudební hádanky. Žáci se tak učí vzájemnému naslouchání. Fotografie

H. Ferencová