Čeština pro cizince

V zájmové činnosti Čeština pro cizince získávají žáci komunikativní dovednosti fonetického a lexikálního minima.

Gramatické kompetence získávají lexikální formou. Mezi metodami a formami práce převažují činnosti s prvky hry, hraní rolí, dále jsou ve velké míře zastoupeny říkanky, básně, písně, dramatizace textů a pod.

V následujícím školním roce 2017/2018 bychom chtěli pokračovat ve výši zmíněných dovednostech a kompetencích, vždyť naší snahou je všestranně pomoci žákovi v rozvoji jeho osobnosti ve vyučování a připravit ho na život v nově koncipované Evropě. K tomu je zapotřebí zvládnout jazyky! fotografie

Hana Ferencová, PhDr. Jana Součková