Rice: Challenge

Pomozte našim elfům získat více rýže pro hladovějící. Více na Blogu

Jarní duhové básničky

Ve čtvrtek 23. března se konala mezi druhými třídami recitační soutěž nazvaná „Jarní duhové básničky“. Z každé třídy si děti vybraly tři nejlepší recitátory, kteří je na soutěži zastupovali.

A jak všechno dopadlo? No přece skvěle! Všechny básničky byly o jaru, krásné přírodě a radosti ze života. Porota, kterou tvořili učitelé, neměla vůbec lehký úkol. Nakonec ocenila tyto žáky:

1. místo: Vanesa Kaiserová (2. C)

2. místo: Veronika Vodvářková (2. A), Karolína Samková (2. A)

3. místo: Tomáš Marhold (2. B), Klára Valášková (2. A)

Výhercům blahopřejeme a přejeme všem dětem krásné jaro.

Fotografie

6.A v Národním zemědělském muzeu

Ve středu se třída 6.A vydala na návštěvu Národního zemědělského muzea. Již před vchodem do budovy nás překvapila některá domácí zvířata. S lektorkou Luckou jsme si prohlédli několik expozic. Na začátku to byla výstava „Od věku sloužím člověku“, která je zaměřena na recyklaci obalů. Zde žáci obdrželi pracovní listy, které ve skupinkách vypracovávali. V další části jsme si prošli výstavu Rybářství zakončenou kvízem a poté jsme navštívili expozici „recykLes“, kde si žáci mimo jiné mohli vyzkoušet ruční výrobu papíru. Poslední zastávkou byla Laboratoř ticha – audiovizuální instalace z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015. Jak vše probíhalo, si můžete prohlédnout na krátkém videu zde.

Come and show 2017

Letošní Come and show (talentová soutěž v anglickém jazyce) je za námi a opět byla velice úspěšná. Žáci si připravili různorodá vystoupení, kterými nás nadchli. Všem zúčastněným gratulujeme k odvaze vystoupit před porotou a sálem plným spolužáků. Výsledky všech kategorií a podrobnější informace se dozvíte po jarních prázdninách! Fotogalerie

Informace – Předškoláček

Předškoláček se koná ve dnech 2.5., 9.5., 16.5., 23.5., 30.5. 2017 od 14.00 – 14.45 hod. Přihlášení dětí na předškoláčka bude možné až po zápisu na naši školu. Vyučující si děti vyzvednou u hlavního vchodu, přezutí není nutné. Budou si nosit penál vybavený pastelkami, nůžkami a malým lepidlem.

Přihlášení na adrese: kucerkovach@ zsmilicov.cz

Jarní klobouky ve II. B

To je krásy, co dokážou lidské ruce, děti s maminkami a volání na jaro! Podívejte se!

Hana Ferencová

Die Klasse 5.E feiert Fasching

Stejně jako u nás v České republice vrcholí masopustní oslavy, jinak tomu není ani v Německu, kde

probíhají oslavy „Fasching“. My jsme se k těmto oslavám také přidali.

Během „ RŮŽOVÉHO PONDĚLÍ“(27.2.) děti soutěžily o nejhezčí karnevalový kostým, naučily se

pohybovou písničku – „ Heut´ ist so ein schöner Tag“, která provází karnevalová veselí. Ozdobily si tradiční

pochoutku – koblihu, kterou na zakončení dne snědly. Nechyběly hry, další soutěže, tanec a především

dobrá nálada.

Erika Nehonská

Fotografie z akce

Den s Hurvínkem – 5. E

  1. února navštívili žáci bilingvních tříd divadelní představení v DIVADLE S + H – Hurvínkův

popletený víkend. Celé představení bylo v němčině a hlavním smyslem návštěvy divadla bylo

samozřejmě kromě kulturního zážitku i zdokonalení se v německém jazyce, který se žáci bilingvy učí

od první třídy.

Na této akci, kterou jsme si skvěle užili, jsme samozřejmě nemohli chybět. Po přestavení na naši třídu

čekalo překvapení návštěva výstavy „Ať žije Hurvínek!“ v Muzeu hl. města Prahy.

Fotografie a názory dětí na akci

  1. E a Erika Nehonská

Praha v pravěku – exkurze 3. A

V pátek 10. února navštívila naše třída 3. A Muzeum hlavního města Prahy.

Prohlédli jsme si expozici o pravěkém osídlení Prahy a zkusili si vyplnit zajímavé pracovní listy.

Pak jsme se rozdělili do skupin a šli do malého kina na krátký film 3D o Praze.

Langweilův model nás velice zaujal. Stihli jsme i aktuální interaktivní výstavu o Hurvínkovi,

Máničce a Žerykovi. S těmito loutkami jsme se i vyfotili.

Svobodová, tř. učitelka

Š. Zítková, p. vychovatelka

Oslavy masopustu ve II. B a MŠ Janouchova

Ve čtvrtek 16. února žáci II. B vstupovali do třídy již jako masky, připravené jít do průvodu. K zahájení patřily informace o masopustu a příprava pohoštění pro děti z MŠ. Děti čekala spousta překvapení. Pohoštění ve II. B, rej masek v tělocvičně a představení své masky. Velké poděkování patří všem maminkám, které nám pomohly s pohoštěním a přípravou masek.

Fotografie

Hana Ferencová