Besídka pro rodiče dětí z II. A

Ve čtvrtek 22. 6. měly děti z II. A besídku pro své rodiče. Nejprve přednesly několik veselých básniček, pak zazpívaly písničky a také zatancovaly. Na závěr zahrály pohádku Šípková Růženka. Rodičům se vystoupení líbilo a odměnili děti dlouhým potleskem.
Děkujeme!
H. Vlasáková – třídní učitelka a děti II. A

2. A, D v SAFARI

V pondělí 26. 6. jely třídy 2. A a 2. D do Dvora Králové na vzdělávací exkurzi, na které navštívily ZOO a SAFARI. Je tu největší chov zaměřený na africké savce. Raritou je, že jsme se k mnoha zvířatům dostali velmi blízko, protože jsme kolem nich projížděli SAFARI BUSEM. Bylo to neuvěřitelné a úžasné. Safari, které je jediné v ČR, letos slaví 70 let od svého založení. Přejeme mu, aby se v něm líbilo i dalším návštěvníkům tak moc, jako nám dnes.

H. Vlasáková (TU), H. Doležalová (TU) a děti 2. A, D

2.B – Projektový den Jaro

Velikonoční Čechova stodola

V pondělí 3.4. navštívila 2.A a 2.D staročeskou velikonoční Čechovu stodolu u Příbrami. Sváteční stodola měla krásnou jarní výzdobu. Děti obdivovaly kraslice zdobené různými technikami, čarodějnice a májky, kouzelnou skálu s pokladem i slaměné modely zvířecích mláďátek. Seznámily se také s velikonočními zvyky a tradicemi. V tvořivé dílně si vyrobily kraslice nebo ozdobný přívěsek. Na závěr si koupily na památku drobné suvenýry. Výlet se vydařil a všichni si odnesli mnoho krásných zážitků. Fotografie

TU a děti 2.A,D

Jarní duhové básničky

Ve čtvrtek 23. března se konala mezi druhými třídami recitační soutěž nazvaná „Jarní duhové básničky“. Z každé třídy si děti vybraly tři nejlepší recitátory, kteří je na soutěži zastupovali.

A jak všechno dopadlo? No přece skvěle! Všechny básničky byly o jaru, krásné přírodě a radosti ze života. Porota, kterou tvořili učitelé, neměla vůbec lehký úkol. Nakonec ocenila tyto žáky:

1. místo: Vanesa Kaiserová (2. C)

2. místo: Veronika Vodvářková (2. A), Karolína Samková (2. A)

3. místo: Tomáš Marhold (2. B), Klára Valášková (2. A)

Výhercům blahopřejeme a přejeme všem dětem krásné jaro.

Fotografie

Oslavy masopustu ve II. B a MŠ Janouchova

Ve čtvrtek 16. února žáci II. B vstupovali do třídy již jako masky, připravené jít do průvodu. K zahájení patřily informace o masopustu a příprava pohoštění pro děti z MŠ. Děti čekala spousta překvapení. Pohoštění ve II. B, rej masek v tělocvičně a představení své masky. Velké poděkování patří všem maminkám, které nám pomohly s pohoštěním a přípravou masek.

Fotografie

Hana Ferencová

Pozvánka pro II. B k předvánoční návštěvě

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky zhlédly děti II. B v Komunitním centru Matky Terezy na Hájích pedagogicko-informační projekt na téma „Proč křesťané slaví Vánoce“. Šlo
o přibližně 50-ti minutový interaktivní program (zdarma) v jehož průběhu se děti netradiční formou seznamovaly s betlémským vánočním příběhem a významem Vánoc pro křesťany.  fotografie

Dovolte mi, abych Vám všem touto cestou popřála klidné, šťastné prožití Vánoc a PF 2016.

Hana Ferencová

Druhé třídy – Exkurze – Čapí hnízdo

Podzim ve 2.E

Projektový den – podzim ve 2.E.
Foto zde.
Marie Hovorková