Školní družina

Provoz školní družiny v době ředitelského volna (29.9.-30.9.2016).

Školní družina je provozu od 8.00 do 16.00 hodin. Pokud by rodiče projevili zájem o umístění dítěte, které je zapsáno ve ŠD v době volna, je to možné za podmínky uhrazení ceny oběda v plné výši, tj. 51,- Kč. Nemá-li dítě vyučování, nemá nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu je potřebné věc projednat s vedoucí vychovatelkou paní Pittauerovou a je nutno přihlásit dítě do termínu 19. 9. 2016 a zároveň uhradit stravné u paní vedoucí školní jídelny paní Procházkové.

Vedení školy