Sdružení rodičů

Obdrželi jsme zprávu od nového spolku rodičů zřízeného k naší škole. Zde si můžete přečíst jejich otevřený dopis.

Dřívková dílnička

V druhém zářijovém týdnu se uskutečnila zajímavá akce 3. tříd. Děti si vyzkoušely práci se dřevem a úspěšně si sami vyrobily pěkné hračky. Poznaly, jak se používá svěrák, pilník, brusný papír i ruční vrtačka.
Nakonec si s hotovými krokodýlky hezky pohrály. Jistě se všichni těší na příští dílnu.

Podívejte se na fotogalerii

I. Svobodová

Ovoce do škol

V tomto školním roce bude do školy dováženo ovoce z progoramu „Ovoce do škol“. Dodávky ovoce se týkají prvního stupně a budou uskutečněny každý čtvrtek (mimo prázdniny a jiné svátky).

Školní družina

Provoz školní družiny v době ředitelského volna (29.9.-30.9.2016).

Školní družina je provozu od 8.00 do 16.00 hodin. Pokud by rodiče projevili zájem o umístění dítěte, které je zapsáno ve ŠD v době volna, je to možné za podmínky uhrazení ceny oběda v plné výši, tj. 51,- Kč. Nemá-li dítě vyučování, nemá nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu je potřebné věc projednat s vedoucí vychovatelkou paní Pittauerovou a je nutno přihlásit dítě do termínu 19. 9. 2016 a zároveň uhradit stravné u paní vedoucí školní jídelny paní Procházkové.

Vedení školy

Přivítání prvňáčků

Do školy se poprvé podívali naši nejmenší spolužáci. S velkou radostí jsme je přijali do našich řad. Podívejte se jak jim to slušelo.

Školní rok 2016/2017