5.B – ČSP

Podívejte se, co vyrobili žáci na hodinách Člověk a svět práce. Fotografie

1.B – Malý architekt

Kulturní projekt Ministerstva vnitra na téma „Integrace cizinců“ oslovil děti z naší třídy a pod vedením PhDr. Ivy Jirovské (KC Zahrada) vznikly stavby z oblasti ČR, Vietnamu a Ukrajiny. Sice jen ze čtvrtky, ale rozhovory na téma typické rysy naší architektury a způsob života s okolními státy, zajímavosti
a krásy byl velice přínosný.  Fotografie

Hana Ferencová, třídní učitelka 

 

Sběr papíru

Vážení rodiče, vážení učitelé,
Ve dnech 12.10. čtvrtek a 13.10. pátek mezi 7hod – 8:30hod bude opět probíhat sběr papíru.
Stejně jako minule vyhlašujeme soutěž o nejvíce nasbíraných kg za třídu a největší počet účastníků za třídu.
Vítězové opět dostanou peněžní odměnu do třídního fondu. Polovina výtěžku bude předána škole na nákup materiálu pro tvorbu halloweenské a vánoční výzdoby školy v rámci výtvarné výchovy.
Přispějme zapojením se do akce k ekologické výchově a podporujme uměleckou činnost našich dětí. Kdo ví, zda ve vašem dítku nedříme nový Picasso?
Kontejner bude přistavený ve dvoře kotelny vedle školy západním směrem (na konci slepé ulice kolem hlavního vchodu do školy) jako na jaře.
S nákladem více než 20 kg bude možné zajet do dvora autem, před vjezdem ale počkejte na pokyny organizátorů, dbejte prosím při tom zvýšené opatrnosti a berte ohled na pěší.
Těšíme se na vás a děkujeme za spolupráci
Spolek rodičů Milíčov
www.rodice-milicov.cz

P. S.: Kdo byste nám rádi pomohli s organizací, ať již této, nebo kterékoli jiné akce, ozvěte se nám na tel: 603 222 589 nebo na mail rodice-milicov@seznam.cz

Kroužky rozpis – umělecké centrum Emanuel

Kroužky

Kroužky pořádané ve škole můžete najít v přehledné tabulce. Více informací můžete nalézt v záložce kroužky.

Klub mladých diváků

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce mají žáci 6. – 9. ročníků možnost přihlásit se do Klubu mladých diváků.

Celkem navštívíme 4 divadelní představení za členský poplatek 430 Kč. Děti poznají známá pražská divadla a seznámí se s různými divadelními žánry. Přihlášky jsou k vyzvednutí u paní učitelky D. Maříkové nebo V. Stehlíkové nebo je lze stáhnout z webu školy.   Vyplněné přihlášky s podpisem rodičů a členským poplatkem 430 Kč je nutné odevzdat do 15. září 2017

Těšíme se na společné kulturní zážitky.

D. Maříková a V.Stehlíková

Besídka pro rodiče dětí z II. A

Ve čtvrtek 22. 6. měly děti z II. A besídku pro své rodiče. Nejprve přednesly několik veselých básniček, pak zazpívaly písničky a také zatancovaly. Na závěr zahrály pohádku Šípková Růženka. Rodičům se vystoupení líbilo a odměnili děti dlouhým potleskem.
Děkujeme!
H. Vlasáková – třídní učitelka a děti II. A

Milí žáci II. B,

přejeme vám všem krásné prázdniny nejen plné dobrodružství, ale i odpočinku a pohody. Naplňte svoje prázdninové dny poznáváním nových míst, dováděním, legrací, smíchem, táboráky, sluníčkem, koupáním, hraním.

Přejeme vám bezvadné kamarády, kteří vám zůstanou na celý život a se kterými se budete moci nejen radovat, ale i svěřovat se se svými případnými bolístkami.

Ať prázdninový čas běží pomaleji než čas školní a ať jsou kolem vás jen dobří lidé!

Tento vzkaz patří všem dětem, kteří psaly svá přání a tak se podílely na vzniku této fotografie!

Hana Ferencová, Hana Kuncířová

2. A, D v SAFARI

V pondělí 26. 6. jely třídy 2. A a 2. D do Dvora Králové na vzdělávací exkurzi, na které navštívily ZOO a SAFARI. Je tu největší chov zaměřený na africké savce. Raritou je, že jsme se k mnoha zvířatům dostali velmi blízko, protože jsme kolem nich projížděli SAFARI BUSEM. Bylo to neuvěřitelné a úžasné. Safari, které je jediné v ČR, letos slaví 70 let od svého založení. Přejeme mu, aby se v něm líbilo i dalším návštěvníkům tak moc, jako nám dnes.

H. Vlasáková (TU), H. Doležalová (TU) a děti 2. A, D

Setkání kultur a generací – žáci ZŠ K Milíčovu v Německu – Wunsiedelu

Ve dnech 12. až 16. června 2017 se žáci 3., 4. a 5. třídy bilingvní sekce naší školy za podpory Česko – německého fondu budoucnosti a ve spolupráci se spolkem Fichtelgebirgsverein e.v. zúčastnili jazykového pobytu v rámci projektu Česko-německého setkání kultur a generací v bavorském Wunsiedelu.

Žáci se celý týden aktivně věnovali německému jazyku. Setkali se s představiteli okresní správy, kde prezentovali své projekty o ČR, navštívili Seniorenheim Wunsiedel, kde potěšili babičky a dědečky pestrým kulturním pásmem v němčině.
Poznávali krásná místa okolí Fichtelgebirge např. Felsenlabyrint, Park divoké zvěře v Mehlmeiselu, ale také Bayreuthu.
Po celou dobu jejich pobytu je doprovázeli němečtí kamarádi společně s kamarády z uprchlických rodin. Vznikla tak nová přátelství, která budou pokračovat alespoň písemnou korespondencí.
Žáci také navštívili místní Jean-Paul-Grundschule. Prohlídli si školu, seznámili se s německým školním systémem. I zde představili svoji školu v Praze. Obě školy mají zájem o rozvoj další spolupráce.
Tento týden byl pro žáky i pedagogy velmi přínosný a těšíme se, že se někdy v budoucnu bude opakovat

Fotografie

Fotografie 2