Fotografie z 1.D

Školní jídelna

Důležité upozornění:                

Vzhledem k ukončení školního roku, je třeba nahlásit veškeré odhlášky obědů školní jídelně nejpozději do pondělí 26.6.2017.

Zejména předem známou nepřítomnost ve škole , jako jsou výlety, odjezd na dovolenou s rodiči nebo poslední den, kdy se vydává vysvědčení, hlaste školní jídelně s předstihem.

Vyúčtování přeplatků bude probíhat následujícím způsobem:

Bezhotovostně – převodem na účet strávníka.

V hotovosti – těm žákům, kteří již nebudou příští školní rok na naší škole a neplatí stravné z účtu.

Ostatním – přeplatek bude převeden na září a zohledněn při vyúčtování měsíce září.

Pozdrav od elfů

Zde máme několik pozdravů od našich elfů.

Pozdrav z Itálie

Elf Challenge

Elf day

Čeština pro cizince

V zájmové činnosti Čeština pro cizince získávají žáci komunikativní dovednosti fonetického a lexikálního minima.

Gramatické kompetence získávají lexikální formou. Mezi metodami a formami práce převažují činnosti s prvky hry, hraní rolí, dále jsou ve velké míře zastoupeny říkanky, básně, písně, dramatizace textů a pod.

V následujícím školním roce 2017/2018 bychom chtěli pokračovat ve výši zmíněných dovednostech a kompetencích, vždyť naší snahou je všestranně pomoci žákovi v rozvoji jeho osobnosti ve vyučování a připravit ho na život v nově koncipované Evropě. K tomu je zapotřebí zvládnout jazyky! fotografie

Hana Ferencová, PhDr. Jana Součková

 

Nezapomeňte!!! Zahradní slavnost

2.D – Benecko

Fotografie ze školy v přírodě od paní učitelky Doležalové

Orientační hudební test 4. C

Dnes si děti ověřovaly své vědomosti z HV v přírodě. Otázky, které si samy vytvořily na základě osnov hudební výchovy, byly umístěny tak, aby dvojice žáků mohla rychle a správně odpovědět na hudební hádanky. Žáci se tak učí vzájemnému naslouchání. Fotografie

H. Ferencová

3. A Výlet na Vyšehrad

V polovině května se naše třetí třída vypravila na Vyšehrad. Již den předem jsme si vypsali zajímavé historické stavby, které chceme navštívit. Skutečně se nám podařilo všechny najít. Vyplňování pracovních listů bylo potom hračka. Fotografie
I. Svobodová

Škola v přírodě – Benecko – 2. třídy

V neděli 14. 5. odjely třídy 2. A, B, C, D do školy v přírodě, která se konala v Krkonoších na Benecku. Všichni se tam už dlouho těšili. Ráno se děti sešly před školou, rozloučily se s rodiči a se svými pedagogy odjely. Cesta trvala asi 2 a půl hodiny. Po příjezdu do hotelu „Diana“ jsme se všichni ubytovali. Pokoje byly krásné a jídlo po celou dobu výborné. Počasí nám také přálo – bylo pěkně a teplo. Program měly děti pestrý. Dopoledne se učily a odpoledne vyrážely s pí vychovatelkami na naučné vycházky do okolí, na hřiště nebo do lesa, kde hrály různé hry a plnily soutěžní úkoly. Všichni společně jsme byli na rozhledně Žalý, která se nachází v nadmořské výšce 1019 m a byl odtud krásný výhled na panorama západní části Krkonoš. Nakonec děti dostaly v restauraci výborné zmrzlinové poháry.

Měli jsme také jeden celodenní výlet na farmu do Kněžic. Šli jsme pěšky a na farmě se děti mohly projet na koních. To se jim velmi líbilo.

Ve čtvrtek všechny potěšila veselá diskotéka. Celý týden rychle uběhl a v pátek jsme se vrátili domů. Škola v přírodě se dětem velmi líbila a budou na ni dlouho vzpomínat. Fotografie

Tř. učitelky,  vychovatelky a děti 2. tříd

Škola v přírodě 2. C

Sluníčko nám svítilo, bylo nám fajn!

Fotky: Šárka Zítková, vychovatelka

Lyže k rozebrání

Škola vyřazuje starší sjezdové lyže a nabízí je k rozebrání… Zájemci pište na chvatalovan@zsmilicov.cz